FELSEFE

Yeryüzü atmosferinin değişmesi gibi bölgeler üstü ve küresel çevre problemleri ve bununla alakalı iklim değişimi ve ozon tabaksının bozulması kamuoyunda ve siyasetde tartışılmaktadır.

Karşı önlem alınmadığı takdirde bir çok bilimsel iklim modellerine göre 2040 yılına kadar atmosferde karbondioksit konsantrasyonu artarak yeryüzü sıcaklığı 1,5 ile 4,5 derece Celsius artacaktır.

„Bugün Yenilebilinir Enerji kaynaklarını kullanma fırsatını kaçıran yarının problemlerini yaratır“

Yeni düşünde ve hareket yöntemiyle ekolojik temiz bir gelecek için çalışmaktayız.